Celoživotní vzdělávání na FŽP UJEP

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595
Zahájení projektu: 1. 7. 2019
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Fakulta životního prostředí je jednou ze zakládajících fakult Univerzity J.E. Purkyně, dosud ale nenabízela žádné programy celoživotního vzdělávání orientované profesně. Cílem projektu je vytvoření základní sady profesně orientovaných programů celoživotního vzdělávání pokrývající šíři profilace fakulty a vycházejících z předmětů vyučovaných v akreditovaných studijních programech. Bude realizováno vzdělávání pracovníků připravujících programy a mírně bude rozšířeno materiální zázemí pro výuku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 128 360,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 199 122,38 Kč
 
Celková částka: 1 327 482,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena