HiLASE Centre of Excellence

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Hlavní náplní projektu je modernizace stávající výzkumné infrastruktury a přeměna pracoviště v špičkové centrum excelence evropského významu. Projekt je realizován v úzké spolupráci s prestižní mezinárodní výzkumnou institucí STFC z Velké Británie. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti partnera významně přispějí k zajištění efektivního fungováni budoucího centra excelence. Nový inovační program je nezbytným předpokladem pro udržitelnost centra a také pro rozvoj regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 790 589 957,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 93 010 583,23 Kč
Národní soukromá částka: 46 505 291,62 Kč
 
Celková částka: 930 105 832,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena