Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Kosmické záření představuje nejen významné zdravotní riziko pro posádky kosmických lodí a letadel, ale také klíčový nástroj základního výzkumu původu a složení vesmíru. Zcela novým směrem je atmosférická fyzika vysokých energií, která se dnes zaměřuje na výzkum záblesků gama terestriálního původu. Nový tým bude řešit doposud nezodpovězené otázky detekce a dozimetrie směsných polí ionizujícího záření kosmického či atmosférického původu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 105 893 415,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 35 099 919,90 Kč
Národní soukromá částka: 7 420 701,89 Kč
 
Celková částka: 148 414 038,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena