Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Pardubice
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvořit při Katedře filosofie UPa nový excelentní výzkumný tým v oboru etiky a soustředit v něm mezinárodně uznávané odborníky zabývající se problémem (zne)uznání hodnoty člověka. Rozšíření infrastruktury špičkových textových zdrojů, rozvoj sítě strategických kontaktů s vyprofilovanými zahraničními pracovišti a inovativnost přístupu zajistí mezinárodní kvalitu vědeckých výsledků, v jejichž produkci budou podporováni i studenti doktorského studia.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 88 411 954,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 401 406,44 Kč
Národní soukromá částka: 5 200 703,23 Kč
 
Celková částka: 104 014 064,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena