EFA NEW

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: EFA Services, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007693
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti facility managementu, dlouhodobému působení společnosti na trhu, nedostatku kvalitního IS integrovaného facility managementu, jsme se rozhodli vyvinout nový IS EFA NEW. Tento systém umožní sjednotit podpůrné činnosti společností a organizací moderním a technologicky pokročilým způsobem. Při tvorbě nového IS budou použity dvě klíčové technologie: Windows Presentation Foundation (WPF) a Microsoft SQL Server 2016.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 349 526,05 Kč
Národní soukromá částka: 2 871 642,95 Kč
 
Celková částka: 5 221 169,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena