Blokově orientované programovací prostředí pro výuku programování a robotiky - 3blok

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: EduSoftware s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009388
Zahájení projektu: 15. 2. 2017
Ukončení projektu: 27. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 14. 2. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je vývoj vlastního blokového programovacího jazyka (s pracovním názvem 3blok) ve formě objektového prostředí, ve kterém bude moci uživatel (primárně žáci základních škol) programovat centrální jednotku pro měření a robotiku bez nutnosti znát konkrétní programovací jazyk a příkazy. Programování bude prováděno formou skládání grafických ikon reprezentujících povely, logické operátory a programové milníky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 715 065,25 Kč
Národní soukromá částka: 6 985 079,75 Kč
 
Celková částka: 12 700 145,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena