BadFly Interactive - TauCeti, Dead Effect 2

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BadFly Interactive, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008445
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 1. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Společnost BadFly Interactive je mladé vývojové studio, které v roce 2013 pod francouzským vydavatelstvím BulkyPix uvedlo na trh úspěšnou hru DEAD EFFECT. V návaznosti na úspěch hry vznikla k 15. 8. 2014 firma BadFly Interactive a.s. Předmětem projektu je: (1) Vývoj zcela nové hry v pořadí již třetí, která navazuje svým příběhem na předchozí projekty a universum: TauCeti: Unknown Origin; a současně: Rozšíření hry Dead Effect 2 na XboxOne, Tricolor TV, Playstation4 a PV

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 214 672,00 Kč
Národní soukromá částka: 6 373 488,00 Kč
 
Celková částka: 11 588 160,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena