Automatizace a vyhodnocování procesů výroby a skladů

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Gatema IT a.s.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000270
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt Divize informačních systémů společnosti Gatema s.r.o. navazuje na stávající vývojové aktivity, které probíhají v rámci vývoje nových funkcionalit IS HELIOS, a pro nadcházející 3leté období se chce ustanovený projektový tým soustředit na automatizaci a vyhodnocování procesů výroby a skladů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 127 647,00 Kč
Národní soukromá částka: 22 522 773,00 Kč
 
Celková částka: 34 650 420,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena