ATTIS v.6, cloudová verze

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ATTIS software s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000524
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt řeší vývoj další již šesté vývojové verze softwarového manažerského nástroje ATTIS spolu vytvořením jeho cloudové verze. Součástí vývoje bude tvorba mobilní aplikace pro co možná nejširší uživatelské prostředí jako je WindowsPhone, Android a iOS. Za účelem realizace projektu bude vytvořen projektový tým, který se bude skládat z expertů na danou oblast, kteří mají dostatečné znalosti i praxi v dané oblasti. V souvislosti s realizací projektu budou vytvořena dvě nová pracovní místa.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 289 574,70 Kč
Národní soukromá částka: 4 020 591,30 Kč
 
Celková částka: 7 310 166,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena