APLINK - inteligentní systém pro monitorování a vyhodnocování komerčních informací

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Aplink s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0009510
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Systém vyvinutý v rámci tohoto projektu bude umožňovat maximální využití informací získaných v rámci sítě internet nebo intranet, které pak bude možno využít při komerční činnosti uživatele. V současné době je internet zdrojem důležitých informací, které ovšem s ohledem na jejich formu a strukturu nelze jednoduše zpracovávat. Nový systém vytváří unikátní platformu, která umožní automatizovat systém sběru dat z internetu i intranetu, vyhodnocovat je a prezentovat.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 580 300,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 720 200,00 Kč
 
Celková částka: 4 300 500,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena