ALVAO ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALVAO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009385
Zahájení projektu: 15. 2. 2017
Ukončení projektu: 22. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 14. 2. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předkládaný projekt se zabývá vývojem platformy Enterprise Service Management (ESM). Tuto platformu lze definovat jako jednotný katalog služeb pro jednotlivá servisní oddělení firmy, prostřednictvím kterého bude v rámci dané firmy probíhat veškerá interní komunikace a požadavky na služby spojené s chodem firmy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 741 247,55 Kč
Národní soukromá částka: 13 128 191,45 Kč
 
Celková částka: 23 869 439,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena