ALMA DIAGNOSTICS - medicínské expertní systémy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALMA DIAGNOSTICS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0009453
Zahájení projektu: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Více jak 32 mil. lidí na světě trpí nádorovým onemocněním. Včasná diagnoza vede k zvýšení naděje na úspěšnou léčbu a snížení nákladů na léčbu. Ne každý lékař má expertní znalosti dané zkušenostmi s velkým počtem předchozích pacientů. ALMA DIAGNOSTICS pro ně vyvíjí expertní systémy pro detekci nádorových onemocnění distribuovaný prostřednictvím cloudových technologií. Cílovými beneficienty jsou všichni lidé s podezřením na onkologické onemocnění. V ČR je to až 500 tis. osob; tedy cca 5% obyvatel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 838 048,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 892 032,00 Kč
 
Celková částka: 4 730 080,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena