Úspory energie v chovu prasnic

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Žihelský statek, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012852
Zahájení projektu: 8. 10. 2018
Ukončení projektu: 13. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o projekt na zateplení stájí chovu prasnic se selaty a to pomocí izolace opláštění a podhledů včetně výměny výplně otvorů. Dále bude provedena nová elektroinstalace, osvětlení a nové technologické celky vytápění pro selata. Projekt bude realizován na st. p. č. 41, st. p. č. 42 a st. p. č. 43 v k.ú. Černá Hať.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 615 436,56 Kč
Národní soukromá částka: 2 423 154,84 Kč
 
Celková částka: 4 038 591,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena