Realizace energetických úspor v objektu "B" č. p. 1370 v Orlové - Lutyni

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Orlová
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001860
Zahájení projektu: 15. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu je komplexní realizace energetických úspor v domě č. p. 1370 v Orlové - Lutyni. Jedná se o stávající bytový dům s 90 byty, který je umístěn na pozemku parc.č. 3694/62 v k. ú. Horní Lutyně a je ve vlastnictví města Orlová. Předmětem projektu je zejména zateplení pláště kompaktním zateplovacím systémem, výměna oken a vstupních dveří, oprava lodžií a garážových vrat. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, která je nyní dle energetického štítku budovy méně úsporná.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 833 308,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 944 387,44 Kč
 
Celková částka: 22 777 696,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena