BORGERS ROKYCANY Úspora energie 2015 až 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BORGERS CS spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002792
Zahájení projektu: 21. 3. 2017
Ukončení projektu: 21. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Pro provozovnu v Rokycanech včetně objektu bývalé kasárny jsou plánována následující opatření: 1) Výměna stávajícího osvětlení v hale č. 1 (Rokycany) za inteligentní samoregulační energeticky optimalizovaný osvětlovací systém. 2) Zateplení objektu / budovy č. 33 (Rokycany kasárna), na budově č. 33 bez č.p., pozemek st.p. 1157/41 3) Výměna/rozšíření vzduchotechniky v hale č. 2 (Rokycany) díky energeticky optimalizovanému komplexnímu systému se zpětným získáváním tepla (rekuperace).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 734 010,00 Kč
Národní soukromá částka: 8 712 690,00 Kč
 
Celková částka: 12 446 700,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena