Zateplení objektu ZŠ

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Dětřichov nad Bystřicí
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01086
Zahájení projektu: 30. 6. 2008
Ukončení projektu: 14. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla realizace úsporných opatření v budově Základní školy. Objekt nesplňoval požadavky ČSN 730540-2/Tepelná ochrana budov a vyžaduje stavební úpravy pro zlepšení tepelně technických vlastností. Požadovaný stupeň energetické náročnosti, který vyplynul na základě závěru Energetického auditu bylo možné dosáhnout jednak zateplením obvodového zdiva, výměnou oken a dveří a sklepních a půdních prostor.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 740 986,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 660 174,00 Kč
 
Celková částka: 4 401 160,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena