AVEKO - Elektromobilita

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AVEKO Servomotory, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007207
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Využití nízkouhlíkové technologie při zajištění vnitropodnikové dopravy, instalace dobíjecí stanice v provozovně žadatele, pořízení jednoho elektromobilu k zajištění základní logistiky a každodenní přepravy osob a drobného materiálu mezi provozovnami žadatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 467 783,50 Kč
Národní soukromá částka: 467 783,50 Kč
 
Celková částka: 935 567,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena