Artspect, a.s. - Energetické úspory v objektu č.p. 157 v k. ú. Humpolec

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Artspect, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000370
Zahájení projektu: 7. 6. 2016
Ukončení projektu: 22. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší komplexně energetické hospodářství společnosti Artspect, a.s. v objektu č. p. 157 na ulici Kamarytova v k. ú. Humpolec. Dotčena bude rovněž (instalace zdrojů pro vytápění č.p. 157) sousední budova na adrese Kamarytova 180. Konkrétně dojde k zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměně otvorových výplní, rekonstrukci elektrických i plynových rozvodů a osvětlení, výměně otopného systému a k instalaci fotovoltaiky pro vlastní spotřebu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 047 210,27 Kč
Národní soukromá částka: 7 047 210,27 Kč
 
Celková částka: 14 094 421,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena