Revitalizace bytového domu Loucká 38, Znojmo

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků Znojmo, Loucká 38
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004527
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 26. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Oprava a zateplení obálky budovy, oprava hydroizolace střechy a její zateplení, zateplení stropů nad 1PP, sanace vlhkého zdiva, výměna balkónů za lodžie. Současný stav budovy vyžaduje celkovou rekonstrukci, aby se zamezilo dalšího chátrání a zbytečnému úniku tepelné energie. Projekt je určen pro všechny vlastníky bytových jednotek, které tvoří dům. Realizací projektu dosáhnou vlastníci značné úspory finančních prostředků za teplo, sníží se CO2 a také se prodlouží životnost domu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 832 283,58 Kč
Národní soukromá částka: 1 941 995,05 Kč
 
Celková částka: 2 774 279,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena