AMT s.r.o. Příbram - úspory energie - Dubno

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AMT s.r.o. Příbram
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014133
Zahájení projektu: 30. 4. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 29. 4. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti technologické procesu zpracování odpadu v provozovně žadatele. Projekt spočívá ve výměně 1 kusu stávajícího kolového nakladače za energeticky úspornější nakladač při zachování roční výrobní kapacity.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 468 800,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 203 200,00 Kč
 
Celková částka: 3 672 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena