Stavební úpravy a zateplení bytových domů ulice Havanská čp. 2811-2812, Tábor

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Tábor
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001249
Zahájení projektu: 11. 12. 2015
Ukončení projektu: 15. 9. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci dvou sousedících panelových domů v Táboře, Havanské ulici. Budovy mají po 33 bytech v 9 podlažích a vykazují značnou energetickou náročnost. Stáří domů je dané výstavbou v roce 1980, tj. 36 let. Předmětem rekonstrukce je provedení zateplení obvodového pláště objektů, zateplení střešní konstrukce, výměna výplní okenních otvorů a vstupních dveří do objektů. Cílem aktivit je snížit energetickou náročnost objektu díky novému zateplovacímu systému.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 216 146,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 396 191,55 Kč
 
Celková částka: 12 612 338,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena