Akumulace energie a pořízení fotovoltaické elektrárny v objektu společnosti NECY s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NECY s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010856
Zahájení projektu: 28. 11. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Realizace projektu umožní žadateli následně maximálně využívat vlastní energii s ohledem na časový průběh energetické náročnosti a využití objektu společnosti NECY s.r.o. Předmětem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny spojené s instalací technologie pro akumulaci energie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 851 051,12 Kč
Národní soukromá částka: 212 762,79 Kč
 
Celková částka: 1 063 814,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena