Akumulace energie a fotovoltaika pro potřeby pana Petra Vinše

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Petr Vinš
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010619
Zahájení projektu: 13. 3. 2018
Ukončení projektu: 6. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro uskladnění přebytečné elektrické energie pokrýt velkou část roční potřeby elektrické energie žadatele z vlastních zdrojů. Cílem žadatele je realizací zamýšleného projektu ušetřit provozní náklady za energie, před svými zákazníky a dodavateli být vnímán jako podnikatel otevřený moderním technologiím, který se chová šetrně ke svému okolí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 248 401,60 Kč
Národní soukromá částka: 62 100,40 Kč
 
Celková částka: 310 502,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena