Akumulace energie, fotovoltaika a dobíjecí stanice pro společnost K-net Technical International Group, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: K-net Technical International Group, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010944
Zahájení projektu: 22. 3. 2019
Ukončení projektu: 6. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k pořízení bateriového systému o kapacitě 49,2 kWh, fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 24,47 kWp a 2 nabíjecích stanic. Díky tomuto systému bude žadatel, společnost K-net, schopný pokrýt velkou část vlastní spotřeby energie z OZE. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střeše provozovny žadatele a vyrobená elektrická energie bude sloužit k pokrytí jeho vlastní spotřeby. Ve večerních hodinách bude akumulovaná energie využitá k nabíjení služebních elektromobilů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 730 476,00 Kč
Národní soukromá částka: 682 619,00 Kč
 
Celková částka: 3 413 095,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena