Akumulace elektřiny Mydlovary

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: E.ON Česká republika, s. r. o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_043/0007287
Zahájení projektu: 2. 5. 2017
Ukončení projektu: 5. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na instalaci bateriové akumulace, coby inovativní nízkouhlíkové technologie umožňující účinné nakládání s elektrickou energií. Bateriová akumulace svými vlastnostmi přispívá ke stabilizaci elektrizační soustavy České republiky v případě výskytu rychlých změn dodávky či odběru činné, ale i jalové energie, čímž plně podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem je uskutečnit pilotní projekt 1 MW baterie pro učely obchodního trhu s elektřinou (např. redukci odchylek).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 499 095,49 Kč
Národní soukromá částka: 14 228 570,74 Kč
 
Celková částka: 18 727 666,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena