AGRO DVORCE s.r.o. - snížení energetické náročnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AGRO DVORCE s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016920
Zahájení projektu: 3. 6. 2019
Ukončení projektu: 14. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektem dojde prostřednictvím výměny strojového parku ve výrobním areálu ke snížení energetické náročnosti výroby společnosti, procesy vztažené k předmětu této žádosti o podporu se týkají dle Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE: 01500: Smíšené hospodářství, 38: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 350 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 150 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 500 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena