Rozvoj technologického vybavení SORTING Solutions

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SORTING Solutions s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006013
Zahájení projektu: 4. 1. 2016
Ukončení projektu: 22. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je zvýšení výrobních kapacit firmy nákupem nové špičkové výrobní technologie. Pořizovaná technologie je nezbytná pro efektivní výrobu našich produktů a pro omezení stávajících kooperací z důvodu absence potřebného zařízení. Technologie bude umístěná v prostorách, které jsou v majetku firmy. V rámci projektu budou vytvořena min. 2 nová specializovaná pracovní místa.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 743 650,80 Kč
Národní soukromá částka: 4 575 573,20 Kč
 
Celková částka: 8 319 224,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena