Budova odbytu a expedice

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ROKOSPOL a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007978
Zahájení projektu: 10. 10. 2018
Ukončení projektu: 29. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 3. 12. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Základní řešení problému expedice jednotlivých výrobků firmy je v rekonstrukci a přístavbě původního kravínu tak, aby se zvedla kapacita skladovaného zboží a jeho racionální logistická manipulace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 308 751,70 Kč
Národní soukromá částka: 22 859 110,30 Kč
 
Celková částka: 35 167 862,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena