Automatizace, sběr dat a plánování výrobních procesů ve společnosti Linaplast

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: LINAPLAST s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0013077
Zahájení projektu: 9. 11. 2018
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší zefektivnění výrobních procesů propojením nových a stávajících výrobních technologií autonomní obousměrnou komunikací s cílem snížení nákladů na jednotku produkce, růstu obratu a tím i zisku firmy a posílení její konkurenceschopnosti na cílových trzích. V rámci projektu bude pořízena automatizovaná výrobní linka, systém sběru dat MES a plánování APS zajišťující vyšší flexibilitu, nižší energetickou a materiálovou náročnost výroby, efektivní řízení a plánování.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 314 313,80 Kč
Národní soukromá částka: 6 155 154,20 Kč
 
Celková částka: 9 469 468,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena