ATEK s.r.o. - Pořízení inovativních technologií

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ATEK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006017
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 14. 12. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Podstata projektu spočívá v nákupu špičkové technologie, která má vysoké technické a užitné parametry. Zavedení technologie bude hrát stěžejní roli v posílení konkurenceschopnosti žadatele. Hlavním cílem je zvyšování konkurenceschopnosti a další růst výkonů společnosti. Díky pořízení nových technologií se také rozšíří počet zaměstnanců společnosti. Realizace projektu bude personálně, technicky i finančně zabezpečena. Rizika jsou minimální.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 800 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 31 200 000,00 Kč
 
Celková částka: 48 000 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena