Areál JOPO Chomutov

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007990
Ukončení projektu: 4. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Obsahem projektu je rekonstrukce nemovitosti a přístavby brownfieldu - ocelové haly a přilehlých ploch v průmyslové části Chomutova. U stávající budovy bude provedena celková rekonstrukce se zlepšením tepelně technických vlastností obálky budovy, výměna výplní otvorů, úprava povrchů podlah, venkovních ploch a inž. sítí podle PD ke SP. Provoz a nová přístavba budou využity pro výrobu produktů používaných ve stavebnictví, především klempířské, zámečnické a tesařské výrobky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 749 886,90 Kč
Národní soukromá částka: 14 392 647,10 Kč
 
Celková částka: 22 142 534,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena