Výzkumně-vývojová laboratoř pro senzory a integrované senzorové sítě

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: TESLA BLATNÁ, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.2.00/12.00108
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 22. 12. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

V rámci nového podnikatelského záměru rozšiřuje TESLA Blatná své aktivity do oblasti senzorů a integrovaných senzorových sítí. Toto rozhodnutí znamená nutnost rozšíření stávajícího vývojového centra průmyslového výzkumu a vývoje výrobků i technologií o čisté prostory (klimatizované prostory se sníženou prašností až na 100 částic na m3) a soubor zařízení pro fotolitografické zpracování vrstev na velkoplošných substrátech (min. 100 cm2). Předmětem tohoto projektu tedy je úprava části stávajících prostorů ve vlastnictví společnosti na moderní laboratoř pro výzkum a vývoj technologie vytváření senzorů a integrovaných senzorových modulů i výzkum a vývoj nových výrobků z této oblasti (senzorové systémy pro inteligentní textilie, integrované senzorové moduly pro stacionární zařízení). Projekt bude realizován v Blatné a předpokládá dlouhodobé využívání v rámci strategického záměru firmy. Nová zařízení zakoupená v rámci projektu jsou: orientační a expoziční zařízení (cena ca. 1,4 mil. Kč), zařízení pro nanášení vrstev odstředěním (cena ca. 0,9 mil. Kč) a lázeň pro galvanické nanášení vrstev (cena ca. 0,5 mil Kč). Úpravy prostor včetně nákupu zařízení strojovny klimatizace budou činit ca. 24 mil. Kč. Technické zhodnocení budovy bude činit ca. 10,4 mil. Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 867 511,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 329 561,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 905 906,00 Kč
 
Celková částka: 6 102 978,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena