ALFEKO, s.r.o. - Komplexní rekonstrukce a rozšíření výrobně administrativního areálu

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALFEKO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0008014
Ukončení projektu: 13. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření a rekonstrukce budov patřících společnosti ALFEKO s.r.o. Projekt řeší problém s technicky nevyhovujícím zázemí firmy, kdy část výrobních budov je nezbytné vzhledem ke špatnému technickému stavu rekonstruovat. S dynamickým rozvojem společnosti v posledních letech je rovněž potřeba vybudovat kapacitně odpovídající administrativní zázemí a skladovací prostory.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 671 022,10 Kč
Národní soukromá částka: 10 597 915,90 Kč
 
Celková částka: 19 268 938,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena