Aktivní účast společnosti ALVE na mezinárodním veletrhu

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALVE spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001032
Zahájení projektu: 14. 7. 2015
Ukončení projektu: 13. 4. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Hlavním cílem předloženého projektu společností ALVE spol. s.r.o. je posílení marketingových aktivit na mezinárodních trzích. Finanční podpora marketingu ve společnosti má za cíl zvýšení exportu vlastních produktů - systémů pro výškové práce. Ke splnění hlavního cíle přispěje velkým dílem právě realizace předloženého projektu, jehož hlavní náplní je aktivní účast na mezinárodním veletrhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 400 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 400 000,00 Kč
 
Celková částka: 800 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena