Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001848
Zahájení projektu: 11. 7. 2016
Ukončení projektu: 3. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 15. 8. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Nemovitost k rekonstrukci společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. se nachází dle územního plánu v rozvojové lokalitě: plochy určené pro výrobu a skladování. Budovy jsou v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. Jedná se o několik budov, které byly postaveny v 70. a 90. letech 20. století a přístavku z roku 2004. Realizacím projektu by došlo k rekonstrukci stávajících budov a přístavby nové budovy za účelem rozšíření kapacity stávající provozovny a rozšíření výrobního sortimentu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 197 205,70 Kč
Národní soukromá částka: 37 509 096,30 Kč
 
Celková částka: 57 706 302,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena