4ISP - účast na mezinárodních veletrzích 2017-2019

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: 4ISP s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007489
Zahájení projektu: 10. 1. 2017
Ukončení projektu: 19. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 10. 5. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na expanzi společnosti 4ISP s.r.o. na evropský trh zejména pomocí účasti na veletrzích. Projekt bude realizován mezi roky 2017-2019, kdy je plánováno 9 účastí na celkem 6 veletrzích. Strategickým záměrem projektu je oslovit a získat trhy ve dvou vlnách. První vlna zahrnuje Slovensko, Německo, Polsko a druhá vlna je plánována jako tzv. "kontinentální Evropa" - tj. Evropa vyjma Británie, Irska a Skandinávie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 838 005,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 838 005,00 Kč
 
Celková částka: 5 676 010,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena