Výzkum a vývoj webové aplikace pro objednávkový systém produktu eHelper včetně napojení na expediční firmu a banku s automatizaci fakturace

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Zdravotní a sociální služby s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019339
Zahájení projektu: 9. 12. 2019
Ukončení projektu: 23. 3. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt bude zaměřen na vývoj nové webové aplikace včetně napojení na banku a automatizace fakturace. Nová webová aplikace usnadní práci s vyřízením množství objednávek prostřednictvím automatizace fakturace, která bude provádět verifikaci jednorázových a pravidelných plateb. Aplikace také bude řídit různé slevy a promoakce, které budou nastaveny v rámci systému eHelper. Webová aplikace bude obsahovat také přihlašování a logování úkonů zaměstnanců pro jednoduché řízení objednávek vč. expedice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 299 985,00 Kč
Národní soukromá částka: 99 995,00 Kč
 
Celková částka: 399 980,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena