Výzkum a vývoj oboustranné inteligentní varné desky pro řízení tepelné úpravy potravin.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KOLIMAX spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024363
Zahájení projektu: 12. 12. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na vývoj oboustranné inteligentní varné desky, která umožňuje řízení a automatizaci tepelné úpravy potravin, promítající se nejen do vysokého komfortu vaření, ale i do oblasti zvýšení kvality života hendikepovaných osob. Projekt je založen na využití konceptů IoT a Průmysl 4.0, a předpokládá se tedy jeho dlouhodobé uplatnění na trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 940 921,60 Kč
Národní soukromá částka: 4 688 966,40 Kč
 
Celková částka: 15 629 888,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena