Vývoj nového designu LED osvětlení s modulárním systémem montáže pro společnosti FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010394
Zahájení projektu: 21. 8. 2017
Ukončení projektu: 22. 12. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projektem řeší společnost FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o. ve spolupráci s ČVUT Fakultou strojní Ústavem výrobních strojů a zařízení - výzkumné centrum pro strojírenskou a výrobní techniku a technologii "vývoj nového designu LED osvětlení s modulárním systémem montáže" Výsledkem této spolupráce bude návrh nového LED svítidla včetně technické a konstrukční dokumentace. Následná výroba nového typu svítidla umožní zvýšit konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 155 700,00 Kč
Národní soukromá částka: 51 900,00 Kč
 
Celková částka: 207 600,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena