VTP IMPACT HUB Brno+

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: RegioHub s. r. o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_033/0007145
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 27. 3. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Hlavním účelem realizace projektu je rozšíření prostor pracoviště VTP IMPACT HUB BRNO, které od dubna 2015 funguje jako vědecko-technický park ve smyslu specializovaného organizovaného prostředí (organizační uspořádání účastníků) pro zabezpečení podpory inovačního podnikání zaměřené na sociální podnikání, ICT, digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysl. Prostřednictvím projektu dojde k rozšíření o nové plochy a rekonstrukci ploch stávajících, které jsou nevyhovující.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 890 545,00 Kč
Národní soukromá částka: 19 890 545,00 Kč
 
Celková částka: 39 781 090,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena