TEchnologie pro Nové PROjekty

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Jihostroj a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000327
Zahájení projektu: 8. 6. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Jihostroj je strojírenská společnost s více nežli 90. letou tradicí v oboru přesného strojírenství, mobilní techniky a leteckých přístrojů. Obsahem projektu je pořízení dlouhodobého movitého majetku, potřebného pro výrobu a následný prodej nových a inovovaných výrobků, rozšiřující sortiment žadatele na stávajících i nových trzích. Předmětem projektu je inovace produktu i inovace procesu jeho výroby. Rozpočet projektu je 150 mil. Kč. Nové výrobky jsou výsledkem vlastních aktivit v oblasti VaVaI.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 370 715,25 Kč
Národní soukromá částka: 94 112 145,75 Kč
 
Celková částka: 125 482 861,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena