Sky Paragliders a.s. - výzkum a vývoj nové technické tkaniny pro letecké záchranné systémy

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Sky Paragliders a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004588
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 26. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Výzkum a vývoj modifikované polyesterové tkaniny s vyšším počtem glykolových jednotek určené primárně pro leteckou záchrannou techniku, která bude mít požadované mechanické vlastnosti a tepelnou stabilitu. Bude optimalizována vlákenná složka, konstrukce tkaniny a tepelně mechanické úpravy. Pro docílení požadované tepelné odolnosti budou realizovány povrchové úpravy s nanočásticemi uloženými buď v úpravnickém prostředku, nebo upevněnými na plasmou preaktivovaném vlákně technikou in-situ depozice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 865 494,00 Kč
Národní soukromá částka: 6 004 506,00 Kč
 
Celková částka: 14 870 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena