Rozvoj VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TATRA TRUCKS a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0014552
Zahájení projektu: 25. 9. 2018
Ukončení projektu: 4. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je rozvoj VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s. za účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby plněpohonných nákladních vozidel. Realizace projektu bude spočívat v pořízení nezbytných strojů/přístrojů a zařízení vč. potřebného HW vybavení určeného pro VaV ve společnosti TATRA TRUCKS, a.s. Zároveň dojde k technickému zhodnocení nemovitého majetku určenému pro VaV aktivity.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 65 410 646,50 Kč
Národní soukromá částka: 65 410 646,50 Kč
 
Celková částka: 130 821 293,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena