Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - KRUŽÍK s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KRUŽÍK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008422
Zahájení projektu: 27. 12. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 203 450,00 Kč
Národní soukromá částka: 203 450,00 Kč
 
Celková částka: 406 900,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena