Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - BERITH & PITŘÍK s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Created for Life s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008354
Zahájení projektu: 14. 12. 2016
Ukončení projektu: 24. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 525 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 525 000,00 Kč
 
Celková částka: 1 050 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena