Optimalizace klíčových dílů vodních turbín

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: M a v e l, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007318
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 9. 8. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Vývoj výpočetních a optimalizačních postupů podle nejnovějších metod s využitím metody konečných prvků pro optimalizaci klíčových dílců vodních turbín s důrazem na skříně vodních turbín.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 247 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 82 500,00 Kč
 
Celková částka: 330 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena