Konstrukční a výpočtový návrh vřetenové hlavy

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: STROJÍRNA TYC s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014574
Zahájení projektu: 1. 10. 2018
Ukončení projektu: 20. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je realizace spolupráce společnosti STROJÍRNA TYC s.r.o. s ČVUT v Praze. Předmětem spolupráce jsou návrhové výpočty uložení a čelních soukolí přímé vřetenové hlavy, a dále základní konstrukční a výpočtový návrh vysokomomentové vřetenové hlavy. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na tuzemských i zahraničních trzích, čímž zvýší svůj potenciál při získávání nových trhů. Výstupem projektu jsou výzkumné zprávy a 3D model základního konstrukčního návrhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 299 250,00 Kč
Národní soukromá částka: 99 750,00 Kč
 
Celková částka: 399 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena