Kompozitní materiály na bázi modifikovaných uhlíkových nanostruktur a vodivých polymerů

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SYNPO, akciová společnost
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004547
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 24. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Výzkum, vývoj a příprava nových kompozitních materiálů na bázi uhlíkových nanostruktur kombinovaných s vodivými polymery. Vhodnou chemickou modifikací uhlíkových nanostruktur bude dosažena lepší elektrická kompatibilita s polymerním systémem. Budou vyvinuty systémy určené pro výrobu různých vodivých struktur, či antistatických prvků. Výhodou vyvinutých materiálů je jejich chemická povaha, kdy mohou být dané vrstvy následně ekologicky recyklovány, neboť neobsahují kovové prvky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 368 216,27 Kč
Národní soukromá částka: 9 788 229,73 Kč
 
Celková částka: 23 156 446,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena