Investice do vývojového centra v Květné

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Poličská stavební s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000309
Zahájení projektu: 6. 6. 2015
Ukončení projektu: 31. 1. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Záměrem společnosti je vybudovat nové vývojové centrum zaměřené do oblasti stavebních prvků a materiálů, především do vývoje nových střešních krytin za použití PVC a klasických materiálů jako je např měď. Jedná se o vývoj PVC folií s pokoveným povrchem a stroje na její výrobu. Výrobek bude používán zejména při rekonstrukcích památkových objektů a bude na trhu zcela unikátní. Jeho vývojem a výrobou zaplníme mezeru na trhu. Výsledky vývoje plánujeme ochránit užitným vzorem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 660 528,00 Kč
Národní soukromá částka: 9 660 528,00 Kč
 
Celková částka: 19 321 056,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena