Inovace výroby pryžotextilního sendvičového materiálu ve společnosti G-Flex s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: G-Flex s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009950
Zahájení projektu: 10. 4. 2017
Ukončení projektu: 25. 3. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Firma G-FLex, s.r.o. patří mezi výrobce technické pryže, především pryžotextilních membrán určených pro měření spotřeby plynu a membrán používaných v automobilovém průmyslu s použitím paliva LPG a CNG. Výsledkem vlastní výzkumné činnosti byl vývoj nového pryžotextilního sendvičového materiálu, který má daleko lepší vlastnosti a splňuje požadavky evropské normy REACH, tím, že odstraňuje požadavek na spojovací prostředek Chemosil.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 789 200,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 186 800,00 Kč
 
Celková částka: 3 976 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena